LabDry


Automatický sytém na určovanie obsahu vody

LabDry slúži v spojední so sušiacou skriňou na automatické vyhodnotenie obsahu vody pevných a tekutých materiálov.

Ideálny pre osivá, výskum a laboratóriá, prevádzkovateľov výrobných a silážnych zariadení na biomasu a tiež kotolní na biomasu.