Nové webové sídlo forestnet.sk


28.08.2012
Pripravujeme pre Vás nové webové sídlo forestnet.sk.
Na webe zverejňujeme komplexnú ponuku lesnej techniky a techológií súvisacich so spracovaním dreva, drevnej hmoty a ich ďalším využívaním.