PENZ 9LHydraulická ruka PENZ 9L
  • dosah: 9,5 m
  • nosnosť na konci: 800 kg
  • sklopné oporné nohy: áno
  • klanice: podľa požiadavky
  • prevedenie na haluzinu: áno
     
Technický list PENZ 9L vo formáte .pdf