Pokojné a krásne Vianočné sviatky


23.12.2013
Všetkým našim priateľom, známym a obchodným priateľom
želáme pokojné, požehnané a veselé Vianoce.


Dúfame, že sa budeme naďalej stretávať a vzájomne obohacovať.

S nádejou ďalšej spolupráce Vám úprimne želáme len to najlepšie v nadchádzajúcom novom roku 2014.