Pokojné a veselé Vianočné sviatky


21.12.2012
Všetkým našim priateľom, známym a obchodným priateľom
želáme
pokojné, požehnané a veselé Vianoce.


Dúfame, že sa budeme naďalej stretávať a vzájomne obohacovať.

S nádejou ďalšej spolupráce Vám úprimne želáme len to najlepšie v nadchádzajúcom novom roku.