Pour Féliciter 2018


30.12.2017

P. F. `18

Šťastný, radosťami a krásou naplnený nastávajúci rok 2018,
prajeme všetkým našim priateľom, obchodným partnerom a priaznivcom.

V novom roku pevné zdravie, veľa nových zážitkov a úspechov v osobnom i pracovnom živote.

Tešíme sa na vzájomné podnetné a inšpirujúce stretnutia.