Profil webu

Webové sídlo forestnet.sk je spoločným projektom spoločností AGRINET, s.r.o. a UNIAGRO, s.r.o. zameraným na progresívne lesnícke technológie.

Od roku 2004 rozvíjame vzájomnú spoluprácu v oblasti techniky pre lesné hospodárstvo a komunál.

Sortiment nami ponúkanej techniky zahŕňa širokú škálu produktov a v priebehu času sme vytvorili zaujímavé portfólio strojov a prídavných zariadení pre zákazníkov pracujúcich v lese, v oblasti municipalít, či poľnohospodárstve.

Nami ponúkaná technika obsahuje:
  • lesné úpravy univerzálnch kolesových traktorov
  • lesné špeciálne stroje a systémové nosiče
  • lesné pôdne frézy
  • navijaky do TBZ traktora a pevnú montáž
  • hydraulické ruky
  • vyvážacie vleky
  • štiepkovače
  • štiepacie a píliacie stroje a automaty
  • vlhkomery na štiepku, slamu a poľnohospodárske plodiny
  • vykurovaciu techniku - kotly na drevo, štiepku, pelety a agropelety
Sortiment postupne dopľňame na základe požiadaviek našich zákazníkov tak, aby sme boli schopní plnohodnotne reflektovať na ich potreby.