Veselé a radosťou naplnené Vianoce


18.12.2015
Všetkým našim priateľom, známym a obchodným priateľom želáme pokojné, požehnané a veselé Vianoce.
Tešíme sa na vzájomne obohacujúce stretnutia.
S nádejou ďalšej spolupráce Vám úprimne želáme len to najlepšie v nadchádzajúcom novom roku 2016.